Prekių katalogas

Informacija vartotojams dėl apmokestinamųjų gaminių, baterijų ir akumuliatorių, alyvų, tvarkymo

 • Informacija vartotojams dėl apmokestinamųjų gaminių, baterijų ir akumuliatorių, alyvų, tvarkymo:
   

  Apmokestinamieji gaminiai: padangos, akumuliatoriai, baterijos, vidaus degimo variklių degalų, tepalų, įsiurbimo oro filtrai, automobilių hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai.

  Apmokestinamųjų gaminių atliekos – atliekos, kurios susidaro pasibaigus Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nustatyta tvarka apmokestinamųjų gaminių naudojimo laikui.

  Baterija (galvaninis elementas) ar akumuliatorius – vykstant cheminės energijos tiesioginei konversijai elektros energiją gaminantis šaltinis, susidedantis iš vieno ar kelių pirminių (vienkartinių) ar antrinių (pakartotinai įkraunamų) elementų.

  Baterijų ar akumuliatorių atliekos – baterijos ar akumuliatoriai, kurie pagal LR atliekų tvarkymo įstatymą yra atliekos.

  Alyva – mineralinė, pusiau sintetinė ar sintetinė tepimo arba pramoninė alyva, pavyzdžiui, vidaus degimo variklių ir pavarų dėžių alyva, tepimo alyva, turbinų, hidraulinė alyva.

  Alyvos atliekos – mineralinė, pusiau sintetinė ar sintetinė tepimo arba pramoninė alyva, nebetinkama naudoti pagal pirminę paskirtį, pavyzdžiui, naudota vidaus degimo variklių ir pavarų dėžių alyva, tepimo alyva, turbinų, hidraulinė alyva.

  Visi apmokestinamieji gaminiai, baterijos ir akumuliatoriai, alyvos įrašytos į pavojingųjų atliekų sąrašą. Tokios atliekos, numestos bet kur, nerūšiuojamos ar netinkamai tvarkomos gali kelti didelį pavojų tiek aplinkai, tiek pačių žmonių sveikatai. Tokias atliekas privaloma perduoti atliekų tvarkytojui, turinčiam teisę tvarkyti tokias atliekas.Netinkamas naudoti baterijas ir galvaninius elementus reikia palikti specialiose surinkimo talpose, kurios pagamintos taip, kad juose surinktos išeikvotos baterijos nekeltų pavojaus aplinkai ir visuomenės sveikatai.

   

  Platesnė Informacija https://agia.lt/kur-ir-kaip-naudoti-atliekas/